T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNDEN DUYURU

Spor Kulübü Derneğimizin 21.olağan Genel Kurul Toplantısı, Spor Kulübü Derneğimizin Işınlar Mah. Eşref Bitlis Cad. No:6/A Yenimahalle/Ankara’daki adresinde 14.04.2022 perşembe günü saat:14.00’de gündemde yazılan konuları görüşmek üzere yapılacaktır. 

Toplantı için gerekli salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı salt çoğunluk aranmaksızın 26.04.2022 salı günü aynı yerde saat:14.00’de yapılacaktır.

GÜNDEM
1-Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması ve toplantı yeter sayısının tespiti.
2-Başkanın veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin açılış konuşması yapması.
3-Divan heyetinin seçilmesi.
4-2021-2022 sezonuna ilişkin gelir–gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması.
5-Yönetim Kurulunun İbrası.
7-2022-2023, 2023-2024 sezonunda (01.05.2022-30.04.2024) görev yapacak Yönetim, Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi.
8-Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi.
9-Kapanış.
                                                                     


                                                                                                  28.03.2022
                                                                                          T.C.Ziraat Bankası A.Ş.
                                                                                            Spor Kulübü Derneği